Služby Božie 14. 10. 2018


kázeň: 15. min. (V.Ferenčík)
V.P.: 30:20 min.
oznamy: 1:04:50 hod..
piesne: 385, 197; V.P:325, 326; A61, 366