Služby Božie 14. 2. 2016

Požehnanie manželských párov od 13.min
Kázeň: od 26:30, Lk 9:23-27 (Ľ. Kordoš, L. Kordošová)
Modlitby: od 1h:05 min.
Oznamy: od 1h:10 min.
Čísla piesní: 80, 559, 103, Antifóna: A30;
=========
Večera Pánova: od 41.min, piesne: 117, 643, 97, 321, 332