Služby Božie 14. 5. 2017 – Kantate

kázeň: 24:25 min. Ef. 4:1-3 od 10.v (emeritný biskup v.d. I.Mišina)
1.recitáca: 1:03 h
dobrô slovo: 1:05:20 h
2.recitáca: 1:19:45 h
pozdrav primátora mesta Liptovský Mikuláš: 1:25:45 h
oznamy: 1:31:20 h. min.

program: