Služby Božie 14. 8. 2016


kázeň: 18:50 min. , 2.M 15:26 (M. Bochnička)
oznamy: 46:50 min.
Čísla piesní: 215, 311, 200, 649 Antifóna: 49