Služby Božie 16. 10. 2016

kázeň: 21:25 min. 1.Pt.2:2-10 (V.Ferenčík)
oznamy: 41:25 min.
piesne: 382, 486, 355, 220 a Antifóna 53