Služby Božie 17. 1. 2016

Služby Božie 17.1.2016, M. Bochnička, kázeň od 22:35 min., oznamy od 42. min. (Ján 2:1-12)

Čísla piesní: 211, 443, 35, 498, Antifóna: A89