Služby Božie 18.09.2022


kázeň: 31:55 min. Lk. 12.k.:13-21.v. (L.Kordošová)
oznamy: 51:50 min.
výsledky volieb za gen.dozorcu za ECAV/LM: 55.min.
piesne: 607,343,203,A88,350