Služby Božie 18.2.2018


kázeň: 25:30 min. Jk. 1:12 (M. Bochnička)
oznamy: 51:30 min.
vyhlásenie volieb: 55:20 min.
piesne: 80, 97, A25, 634