Služby Božie 19.1.2020

Služby Božie 2.nedeľa po Zjavení (Ľ.KORDOŠOVÁ)
Kázeň: 26:31
Ján 2:1-11
Oznamy: 50:09
Piesne: 34,55,37,A18,652