Služby Božie 19.11.2017 obete dopravných nehôd


kázeň: 47:38 min. Lk. 10:25-36 (Milan PETRULA)
Oznamy 1:15:48
piesne: 192, 663, 502 1.v., A68, 519