Služby Božie 2.5.2021

Hlavný kostol 9:00

Kázeň: 24:40 min. Lk.24:36.-49.v. (L.Kordošová)
Oznamy: 44:50 min.
Piesne: 148,135,345,A33,131

TV Liptov: