Služby Božie, 20.09.2020, 15.nedeľa po Svätej Trojici Sláva Šľachetným.

Kázeň: 26:00
Filipským 4:1-3
Oznamy: 1:16:26
Piesne: 390,575,648,206,(1.v),564,A54,346