Služby Božie 20. 3. 2016 kvetná nedeľa

Kázeň: 44:10, Luk.19:36-40, M.Bochnička, oznamy: 1h 08min
Čísla piesní: Pašie na kvetnú nedeľu