Služby Božie 22. 5. 2016

Kázeň: 26:50, 1.Jan 5:7-8 (M. Bochnička)
Oznamy: 44:30 min.

Čísla piesní: 605, 281, 496, 628

Program

program_1

program_2