Služby Božie 23.5.2021 zoslatie Ducha Svätého


Kázeň: 27:20 min. 251(1.v.), Rim 8:12.-16.v. (L.Kordošová)
Oznamy: 48:50 min.
Pastierky list zboru biskupov: 53:40 min.
Piesne: 165,167 (1.v.),175,169,A42,A44,181