Služby Božie, 23.8.2020, 11.nedeľa po Svätej Trojici.

Služby Božie, 11.nedeľa po Svätej Trojici. (Marián BOCHNIČKA)
Kázeň: 23:34
Lukáš 18:9-14
Oznamy: 46:53
Piesne: 374,281,200,A-50,366