Služby Božie 24. 1 2016

Kázeň: 19:40 min. Mt 13:44 (Lýdia Kordošová); oznamy: 41:30

Čísla piesní: 192, 341, 198, 366, antifóna: A88