Služby Božie 29.5.2022 Nedeľa po Vstúpení – EXAUDI

Služby Božie, Nedeľa po Vstúpení – EXAUDI (Ľ.KORDOŠOVÁ)
Kázeň: 20:46 min.
Marek 12:28-34
Oznamy: 45:23 min.
Piesne: 164,163,203,A40,222