Služby Božie 3.12.2017 – 1. adventná nedeľa


kázeň: 15:25 min. Mt. 11:25-30 V. Ferenčík)
V.P.: 32:45 min.
Oznamy: 1:21:45 hod.
piesne: 20, 10, V.P.: 603; 604, A5, 15