Služby Božie 3. 4. 2016

Kázeň: 22:10 , Luk 24:od 36.v (V.Ferenčík)
oznamy: 43 min.
pozdrav z USA: 51:20.min
Čísla piesní: 207, 137, 123, 132, Antifóna: 37