Služby Božie 30.3.2018 Veľký Piatok


američania (z Bible School Mineapolis): 33.min.
kázeň: 45:30min., Lk.23:44-46 (M.Bochnička)
oznamy: 1:00:50 h.
američania (z Bible School Mineapolis): 1:03 h.
piesne: pašie