Služby Božie 30. 9. 2018


kázeň: 23:12, 1Tim 6:6-9 (V.FERENČÍK)
oznamy: 45:12
piesne: 374, 363, 364, A-76, 362