Služby Božie 4. 11. 2018


kázeň : 21:50 min. (V.Ferenčík)
2.Kniha kráľov 5:18-19
oznamy: 46:33 min.
piesne:391,461,345,A51,220