Služby Božie 5.11.2017 – 100 rokov od založenia sirotinca


kázeň: 23:30 min. Lukáš 16:19-31 (doc. PhDr. Miloš Klátik)
oznamy: 1:28:40 min.
piesne: 188,281,219,A60,628