Služby Božie 2. adventná nedeľa 6.12.2015 – mp3

Služby Božie (mp3)
Kazateľ: Ferenčík (Ev. podľa Matúša 25, 31÷34, 40)

Poznámka:

Videá budeme nahrávať iba pri významných sviatkoch. Pri bežných službách Božích budeme nahrávať zvuk, ktorý uložíme do kanála Youtube cez službu: https://www.tunestotube.com.