Služby Božie 7.6.2020 sviatok Svätej Trojice


Kázeň: 24:30. min. 2.Kor. 13:13 (V.Ferenčík)
Oznamy: 42:35 min.
Piesne: 382,182,184,A46,350