Služby Božie 22.11.2020


Kázeň: 23:30 min. Mt. 25:1-13 (M.Bochnička)
Oznamy: 50:50 min.
Piesne: 190,672,200,A49,688

spomienka na sestru diakonisu Vierku Faškovú

dav