služby Božie 9.6.2019 1.slávnosť svätodušná


čitanie: 30.min. Sk. 2:1-11
kázeň: Jn. 15:26-27v. 30:30 min. (M.Bochnička)
oznamy: 50:50 min.
pastiersky list: 56.min.
modlitby: 58.min.
piesne: 165, A42, 167, 181, Nicejské krédo, 217, A41, 633