Štedrovečerné služby Božie 17.00 hod.- Nocturna natalis (M.BOCHNIČKA)

Štedrovečerné služby Božie 17.00 hod.- Nocturna natalis (M.BOCHNIČKA)
Kázeň: 31:27
Luk 2:8-16
Oznamy:54:56
Piesne:18,A-1,11,A-7,47,41,60

program (pdf)