Štedrovečerné Služby Božie 24.12.2022 17.00hod.

Štedrovečerné Služby Božie (M.Bochnička)
Kázeň: 30:50 min.
Lukáš 2:1-11
Oznamy: 45:45 min.
Piesne: 18,A1,11,52,A7,47,41,60