Také boli VIANOCE 2017

Vianoce sú vždy vrcholom kalendárneho roka aj keď z pohľadu toho cirkevného, nimi rok len začína. Tak či onak, ide o dôležité sviatky a náš zbor im preto znovu venoval veľkú pozornosť . Postrehy z celých Vianoc v našom zbore vám prinášame práve tu.

Štedrovečerné služby Božie boli opäť špeciálne. Aj keď rozdelenie na jedny bohoslužby s detským programom a jedny v modernom prevedení ostalo, programy sa naplnili opäť novými bodmi. O pätnástej hodine nás deti sprevádzali novými piesňami a básničkami a o sedemnástej sme Pán Boha chválili spolu s operným spevom, fujarou, saxofónom a gitarami. Samozrejme nie so všetkým naraz.

Požehnané bolo aj koledovanie. I keď naši ochotnícki speváci už nechodili po iných zboroch, spievali spolu s nami v kostole na „Štefana“ a hneď potom sa presunuli do penziónu na Podbrezinách. Tam zaspievali najskôr na službách Božích pre obyvateľov penziónu a potom prijali pozvanie na zaspievanie niekoľkých kolied aj všetkým obedujúcim. Spievanie na službách Božích bolo pekné, ale tam v jedálni to bolo ešte krajšie. Ľudia boli skutočne dojatí a to prinieslo koledníkom ten pocit, že táto služba mala zmysel. Ježiš hovorí, že je ten, ktorý prišiel uzdraviť ubolené srdcia (Lk4:18) a mnohí z týchto ľudí tú bolesť dobre poznajú. Naši ľudia im teda mohli ukázať Kristovu lásku a aj to urobili.

Silvester bol tiež spevavý. Naši speváci a hudobníci opäť priniesli do kostola radosť a dynamiku a treba povedať, že aj účasť v kostole bola slušná. Z rôznych strán sa k nám dostalo dostatok pozitívnej spätnej väzby, aby sme, ako zbor, vedeli, že takýto formát služieb Božích je dobrou cestou. Ofera z každých takýchto bohoslužieb ide na podporu mládeže a vybavenia hudobníkov. Inak tomu nebolo ani teraz.

Na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom („Tri krále“) zasa zaspieval starší spevokol so sprievodom klávesov a huslí. Zaspievali nám pieseň „On prišiel k nám“ (názov originálu je „You raise me up“), ktorá má silné v slová tak v slovenčine, ako aj v angličtine. Spolu s novoročným zborovým bedmintonovým turnajom  (článok o bedmintone nájdete tu) sme tak opäť prežili pekné Vianoce v kruhu blízkych doma aj v zbore. Dôležité však je, či sa Ježiš Kristus opäť narodil v našich osobných životoch.

RV

Záznamy zo služieb Božích nielen z obdobia Vianoc: https://www.ecavlm.sk/category/kategoriespolu/videokazne/

Fotolagéria: https://www.ecavlm.sk/vianoce-2017/