Také boli Vianoce

Vianočný čas bol opäť bohatý na stretnutia a radosť z rozdávania aj u nás v zbore.

Bohoslužby na Štedrý deň v Iľanove:

Po štedrovečerných bohoslužbách sa na prvý sviatok vianočný do nášho kostola upierala pozornosť nielen všetkých prítomných, ale aj všetkých divákov pred obrazovkami RTVS. Slávnostné služby Božie liturgovali naši bratia farári Marián Bochnička a Vladimír Ferenčík a sestra farárka Lýdia Kordošová. Kázňou slova Božieho nám poslúžil brat biskup východného dištriktu Slavomír Sabol (toho času aj zastupujúci generálny biskup), hrou na organe poslúžil Metod Rakár, na trúbke zahral Matej Droppa, na fujare Janko Demenčík a na husliach Andrej ValloJakub Bochnička. Sólovým spevom árií služby Božie obohatila Veronika Gregušová a náš kolednícky spevokol pomáhal „dúchať do pahrieb“. Pani Kvetka Staroňová po kázni zas prehovorila k prítomným vkusnou básňou a bol tiež prečítaný pastiersky list zboru biskupov.
Mohli by sme pokračovať, ale radšej je raz vidieť ako dvakrát čítať, a preto si môžete pozrieť záznam z týchto bohoslužieb priamo tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13761/175753#5327.
Priamy prenos sme teda podľa všetkého zvládli na výbornú a ostáva nám len veriť, že to zanechalo stopu nielen v diári organizačného tímu, ale najmä v srdciach všetkých, ktorý sa na týchto vianočných službách Božích zúčastnili.

Hneď večer toho istého dňa sme vo Vrbici pre všetkých pripravili organovo-fujarovo-saxofónový koncert s čítaním príbehu narodenia Krista. Interpretmi boli opäť Metod Rakár (organ) a Janko Demenčík (fujara, saxofón). Zazneli klasické skladby svetoznámych umelcov aj pekné koledy v tomto nevšednom spojení nástrojov. Koncert zaznel potom 30.12. aj v plnom iľanovskom kostole.

Pomedzi sviatky zasa radosť na všetky strany rozdávali naši multigenerační koledníci. Spievaním kolied postupne obohatili ondrašovský domov dôchodcov Golden Age, Demänovcov v ich kultúrnom dome a potom tradične aj pri zvoničke, podbrezinský domov dôchodcov, palúdžanský evanjelický zbor počas ich 1. nedeľných služieb Božích po Vianociach (Palúdžania nás na oblátku podporili svojou účasťou pri priamom prenose zo služieb Božích na 1. sviatok vianočný), okoličiansku dcérocirkev v ich
modlitebni a tiež Iľanovcov v tamojšom kostole. Publikum sa do koledovania často zapájalo a tak sa príjemná atmosféra dala krájať rovnako ako množstvo koláčov a chlebíkov, ktoré pre koledníkov miestni milí ľudia vždy pripravili.

Na záver sviatkov nás čakal už tradičný novoročný zborový bedmintonový turnaj (viac v samostatnom článku) a bohoslužby na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom.

Vianoce sú za nami, no ich posolstvo pretrváva. Kristus prišiel, aby nám ukázal lásku Boha a príde, aby súdil svet pri jeho konci. Napokon zoberie svojich verných, všetkých, ktorí ho úprimne hľadajú do večného života, kde nebude plač ani škrípanie zbraní či zubov. Možno o rok, možno o sto rokov,
v našom živote vtedy, keď sa s týmto svetom rozlúčime. Ale už teraz môžeme zažívať Jeho vedenie a lásku, ktorá hory prenáša.

RV