Veľká vojna – spomienková slávnosť

Pred 72 rokmi, 4. apríla 1945, bolo naše mesto Liptovský Mikuláš
po dlhých a ťažkých bojoch definitívne oslobodené od nemeckých vojsk. Pri tejto výnimočnej dejinnej udalosti sa 4. apríla 2017 o 17:00 hod. konala
v ev. kostole vo Vrbici spomienková slávnosť venovaná oceneniu vzácneho človeka – veterána 2. sv. vojny Jána Iľanovského a tiež odhaleniu tabule s menami mikulášanov padlých v 1. svetovej vojne, nazývanej tiež „Veľká vojna“.

Po úvodnom slove zborového farára Mariána Bochničku a príhovore primátora mesta Liptovský Mikuláš Jána Blcháča sme medzi sebou privítali brigádneho generála vo výslužbe Jána Iľanovského, ktorý bojoval v 2. sv. vojne
a s nasadením vlastného života sa zaslúžil o oslobodenie mesta. Bol priamym účastníkom Slovenského národného povstania a je nositeľom desiatok československých a zahraničných vyznamenaní. Pri príležitosti životného jubilea , 95. narodenín, mu bolo udelené ocenenie mesta Liptovský Mikuláš – čestné občianstvo. Svojou odvahou, múdrosťou, skromnosťou a tiež celoživotnou činnosťou a zásluhami vzbudzuje nielen prirodzenú autoritu a vážnosť, ale predovšetkým nesmiernu úctu a vďaku.

Historický pohľad do čias 1. sv. vojny nám poskytol Peter Vítek, vedúci pracoviska Archívu
v Liptovskom Mikuláši. Spomienkovú slávnosť hudobne doprevádzal spevokol LAETO ANIMO
a Metod Rakár hrou na organ. Po zaznení hymny Slovenskej republiky, odchode čestnej stráže Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, predstaviteľov mesta LM, brig. gen. Jána Iľanovského
a ostatných účastníkov bola odhalená pamätná tabuľa s menami 215 obetí 1. sv. vojny. Pamätná tabuľa je rozdelená na dve časti ručne kovaným krížom, ktorý vyrobil umelecký kováč, náš priateľ, Igor Astasievsky. Kríž je zdobený jedným zo symbolov Veľkej vojny, a to kvetmi makovíc.

Opäť raz sme si pripomenuli hrôzy vojny, ktoré majú ostať ako výstraha a poučenie pre súčasnú generáciu, aby sa podobné konanie už nikdy v spoločnosti nezopakovalo. Nezabúdajme na padlých hrdinov, vďaka ktorým môžeme dnes v našej krajine slobodne žiť. A zvuk zvona na vrbickom kostole, ktorý má v sebe doteraz dieru po zásahu, nech nám denne pripomína Božiu pomoc a ochranu.

RV