Vianočný organový koncert

 „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.“ (Iz 9, 5)

V podvečer vianočného sviatku narodenia Božieho Syna (25. 12. 2017 o 17 hod.) sa Boží chrám vo Vrbici celkom naplnil. Aj tento rok sa konal vianočný organový koncert, na ktorom vystúpil organista Metod Rakár a študentka operného spevu Anna Droppová. Zazneli krásne skladby vážnej hudby s vianočnými motívmi, pomedzi ktoré brat farár Marián Bochnička čítal biblické príbehy rozprávajúce o príchode Ježiša Krista.

Čarovnú atmosféru dotváral samotný kostol, ktorý nám bol miesto pokoja a radosti. Do tmy svietili len svetielka vianočného stromčeka a blkotajúce plamienky sviečok. Boli znakom toho, že do tmy hriešneho sveta prichádza svetlo a s ňou nádej a večný život.

Úprimne ďakujeme umelcom za ich hudobný prednes, vďaka ktorému sme opäť o niečo viac mohli prežiť skutočné Vianoce.

Program:

  • Johann Ferdinand Norbert Seeger (1716 – 1782) – Tokkáta a fúga (Pastorale) D-dur
  • Georg Friedrich Händel (1658 – 1759) – „Ombra mai fu“ ári z opery Xerxes
  • Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736) – „Se tu m´ami, se sospiri“ pieseň zo zbierky „24 Italian Songs and Arias“
  • Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) – Fantasia (Concerto) BWV 571, Allegro, Largo, Allegro
  • Antonio Vivaldi (1678 – 1741) – „Vieni, vieni, o mio diletto“ ária z opery „Ercole su´l Termodonte“, RV 710
  • Georg Friedrich Händel (1658 – 1759) – „Lascia ch´io pianga“ ária z opery Rinaldo, HWV 7
  • Alessandro Stradella (1639 – 1682) – Agnus Dei „Pieta, signore“ – Aria di Chiesa
  • Théodore Dubois (1837 – 1924) „In Paradisum“ (12 Pieces Nouvelles pour Orgue)
  • Adolphe Adam (1803 – 1856) – „Cantique de Noel“ (O Holy Night / Ó, Svätá Noc)

Metod Rakár – organ, (* 1970 Košice) – absolvent PF KU v Ružomberku v odbore Cirkevná hudba a hudobné umenie, v súčasnosti je organistom vo farnosti Liptovský Hrádok, pôsobí ako pedagóg na ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši.

Anna Droppová – spev, (* 1990 Liptovský Mikuláš) – absolvovala spev na konzervatóriu v Žiline, zúčastnila sa študijného pobytu na Conservatorio di Musica di Perugia v Taliansku. Ukončila štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a v súčasnosti je študentkou operného spevu na Conservatorio di Musica di Perugia. Absolvovala spevácke majstrovské kurzy a venuje sa aktívnej koncertnej činnosti v opernom, koncertnom, ale aj piesňovom repertoári na Slovensku a v Taliansku.

RV