Vrbica – vianočný koncert

So sviatkom Božieho narodenia – 25. december sa v našom zbore už akosi tradične spája večerný vianočný koncert v evanjelickom kostole vo Vrbici. Tieto koncerty sú vždy v niečom podobné, no i tak zakaždým iné. Aj tentokrát vystúpil organista Metod Rakár, ktorý pôsobí vo farnosti Liptovský Hrádok, no my ho už radi berieme aj ako nášho. Popri ňom sa predstavil veľmi šikovný absolvent Akadémie umení v Banskej Bystrici, trúbkar Matej Droppa z Partizánskej Ľupče. Program koncertu zostavili z diel barokových skladateľov Johanna Sebastiana Bacha, Johanna Pachelbela, Dietricha Buxtehude a iných. Striedali sa skladby organové so skladbami pre trúbku a organ.

Keď sa strieda hudba so slovom, je umelecký zážitok ešte hodnotnejší. Zvlášť vtedy, keď je to slovo z Písma. Z úst brata farára Mariána Bochničku zazneli do ticha a prítmia kostola proroctvá a príbehy o narodení Spasiteľa Ježiša Krista, Syna Božieho. Po poslednej skladbe, po ohromujúcom diele od Johanna Sebastiana Bacha – Preludium a Fuga c mol kostol stíchol, oči padli na oltár a svietiaci stromček. Z organových píšťal sa zniesli tóny najznámejšej vianočnej piesne Tichá noc. Autor textu Franz Gruber skladal túto pieseň pri pohľade na oltárny obraz v kostole sv. Mikuláša v Oberndorfe pri Salzburgu. Zaznela aj v tento večer v našom kostole, kedy sa s každým slovom textu pridávali ďalšie a ďalšie hlasy až spieval spolu celý kostolík. Tieto chvíle naplnili dnešný sviatočný deň očakávaní z príchodu Mesiáša.

V ten istý čas sa konalo v Ploštíne vianočné divadelné predstavenie v podaní Ochotníckeho divadla z Ploštína, ktoré v roku 2020 oslávi úctyhodné 100. výročie svojho vzniku. Nech Pán Boh aj naďalej udeľuje talenty, ktoré budú Jemu na chválu a slávu.