Z Hlbokého do Mikuláša (J. M. Hurban – 200. výročie)

Spolok Martina Rázusa, Cirkevný zbor ECAV Liptovský Mikuláš a mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s Múzeom Janka Kráľa zorganizovali 14. 5. 2017, 4. nedeľu po Veľkej noci, v Liptovskom Mikuláši slávnostné podujatie k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana s názvom Z Hlbokého do Mikuláša (J. M. Hurban – 200). Mgr. Daniela Fiačanová, podpredsedníčka Spolku Martina Rázusa, správkyňa Knižnice Martina Rázusa, dlhoročná osvetovo-kultúrna pracovníčka, folkloristka, literárna historička hovorí: „Dnes, keď si i v Liptovskom Mikuláši pripomíname 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, chceme si zároveň pripomenúť, že na pôde vtedajšieho Liptovského Svätého Mikuláša sa písali národno-kultúrne, cirkevné i politické dejiny slovenského národa. Keď v dňoch 26. až 28. augusta 1844 odišli listy z Liptovského Svätého Mikuláša – odišli Pozvania k Tatrínu – malé Slovensko sa prestalo skrývať pred veľkými dejinami. Na dobovej pozvánke nechýbajú vlastnoručné podpisy Michala Miloslava Hodžu, Jozefa Miloslava Hurbana, Ľudovíta Štúra, ale aj Gašpara Fejérpataky-Belopotockého, Ľudovíta Hroboňa, Ctibora Zocha.
Najmä „trojhviezdie“, ktoré dodnes blahodarne žiari na slovenskom nebi – Štúr, Hurban, Hodža sa stali nositeľmi najkrajších ľudských vlastností, túžob a ideálov. Ich sny a túžby ducha sa stali v Liptovskom Mikuláši reálnym programom. Preto Jozef Miloslav Hurban má tak blízko k mestu Liptovský Mikuláš. Koľkokrát presne navštívil mesto Liptovský Mikuláš nevieme. To je na dlhodobý výskum. Ale zodpovedne vieme, že sa zúčastnil troch tatrínskych sedníc konaných v Liptovskom Svätom Mikuláši v dňoch 26. – 28. augusta 1844, 6. – 8. augusta 1845 a 15. – 17. septembra 1846.“
(Zdroj: www.razus.sk)

Popoludní odznela v kostole literárno-hudobná kompozícia Piesne na teraz – Hlboké slovo z Hlbokého. V úvode zaznelo zamyslenie Mgr. Daniely Fiačanovej – J. M. Hurban a Liptovský Mikuláš. Potom už znel spev vzácnych piesní Danubius Octet Singers a umelecké slovo majstra Juraja Sarvaša.

Vladimír Ferenčík

Foto: V. Vyšný