Pieseň ktorá prebúdza.

IMG_1339Každý veriaci umelec má rád prírodu, lebo v nej nachádzame Božie stopy. Tieto sprievodné slová povedané v strede koncertu Lenkou Borošovou možno neúmyselne vystihli vhodnosť miesta, kde v našom kostole v meste  medzi kopcami mohlo zaznieť mohutných 100 hlasov Celoslovenského ekumenického speváckeho zboru a komorného súboru  pod dirigentskou taktovkou Ewalda Danela -umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra.

Pred spievaním piesní zaznela introdukcia Igora Garvanského (úprava pre sláčiky od Ivana Valenta), duchovné slovo Mgr. M.Bochničku a úvodné slovo mal Mgr. Pavol Trúsik, predseda o.z. Sluha.

Pri niektorých piesňach hlasový fond umelcov bol taký značný, že náš veľký kostol v danej chvíli sa zdal malý. Spevokol spieval ekumenické piesne klasikov  aj piesne súčasných autorov.  Autori piesní:  Ján Hus, Jan Amos Komenský, Juraj Tranovský, Kristína a Mária Royová, Ján Machajdik, Ján Rosa, Ewald Danel, Vladimír Betina,  Ivan Valenta,  Slavomír Krupa, Emil Komárik…piesen_plagat

Niektoré názvy zaspievaných piesní: Pán Bůh je sila má, Kráľu nebies, Smieť žiť pre Krista, Duša moja chváli Hospodina, Otče náš…

Na konci vystúpenia plný kostol divákov odmenil výkony spevokolu potleskom v postoji.

Z koncertu sa robil záznam kvôli vydaniu CD. Po spracovaní sa dostane do predaja.

Fotky z podujatia tu.

Krátky zostrih  videa tu.