1. adventná nedeľa 1.12.2013 – video

Kazateľ:  Mgr. Vladimír Ferenčík, zborový farár