1. nedeľa po Deviatniku 23.2.2014 – video

Kazateľ: Mgr. Vladimír Ferenčík