1. nedeľa po Sv. Trojici – 2.6.2013 – video

Kazateľ – Mgr. Vladimír Ferenčík, zborový farár