10 JKhry

19Pre niekoho spomienka na prvý deň v školskej lavici, pre iných na pubertu, pre ďalších na začiatok služby. V roku 2006 bol každý z tých, ktorí tento rok prišli na desiaty ročník športových hier seniorátu JKgames niekde inde. Aj JKgames boli niekde inde. Začiatky boli plné odhodlania, ale úroveň sa budovala postupne. Priebežne sme prešli rôznymi výzvami, až sme sa 19. septembra v narodeninovom duchu ocitli opäť na pôde palúčanských škôl – Obchodnej akadémií a ZŠ s MŠ Demänovská cesta.

Niečo viac ako dvesto ľudí si prišlo zahrať alebo pozrieť niektorý zo športov – futbal, volejbal, florbal, streetball, vybíjanú.  Už tradične sme mysleli na čas medzi zápasmi alebo na čas fanúšikov, ktorí sa mohli nielen zastaviť v tvorivých dielňach, ale sa aj zúčastniť tanečného workshopu, zahrať si netbal, lakross či iné nesúťažné športy. Narodeninového ducha bolo cítiť aj v našom čajovom kútiku, kde bolo pripravených kopec koláčov a po prvýkrát sa na JKgames čapovala kofola.11960133_688099287987656_1358195098512591552_n

Ranný program pred turnajmi bol len skromný, lebo celá pozornosť sa upriamovala na spoločné večerné vyvrcholenie na Gymnáziu M. M. Hodžu, na ktoré zostalo pomerne veľa ľudí, z čoho sme mali veľkú radosť.

Hlavným slovom nám večer poslúžil brat farár Maroš Šefranko, ktorý dlhé roky pôsobil v našom senioráte, hudobne nás sprevádzala naša mikulášska kapelka a najmä náš hosť kapela Hmla z Hanušoviec nad Topľou.

Nasledovalo akčné odovzdávanie cien a na záver nás čakalo malé prekvapenie. Žiadne narodeniny sa neoslavujú  bez torty a nebolo tomu inak ani tu. Každý tak mohol tento špeciálny čas nielen zažiť, ale aj zachutiť.

Po programe nasledovala tzv. gaučovňa, kedy si všetci mohli lebediť na pohovkách a ekovakoch vychutnávajúc si dobroty nášho bufetu. To však ešte nebol koniec.

3.2Ďalšie ráno boli pripravené špeciálne upravené bohoslužby. Naša organistka si mohla služby naplno vychutnať, lebo funkciu hudobného sprievodu prevzala naša kapelka a kapela Hmla. Chceli sme, aby sa aj celý mikulášsky zbor, ktorý bol od začiatku s nami, mohol tešiť s nami a zažiť niečo špeciálne vrátane našich hostí. Bol to tak trochu pokus a aj keď sme trochu tŕpli ako to celé dopadne, potešili nás odozvy, ktoré boli okrem detailov mimoriadne dobré.

Za JKgames tím chceme poďakovať všetkým zúčastneným školám za poskytnutie priestoru Oblastným centrám spoločenstva evanjelickej mládeže v Dolnom Kubíne (vrátane kaviarne Garáž) a Púchove za zapožičanie výbavy do bufetu a gaučovne, cirkevnému zboru Liptovský Mikuláš za dlhodobú podporu, seniorátu, mestu Liptovský Mikuláš a všetkým ostatným, ktorí akoukoľvek formou prispeli k tomu,  aby JKgames mohli byť a najmä Pánu Bohu, ktorý to má vždy všetko v rukách.31

JKgames však neboli len jednoduché, mali sme aj krušné chvíle a výzvou pre nás je aj menší počet návštevníkov ako obvykle. Všetko vyhodnocujeme a túžime len po jednom. Aby celá aktivita hier pomáhala pri vytváraní priestoru pre rast a budovanie mládeží a aby bolo všetkým jasné, že JK – Ježiš Kristus – je viac ako hra.

Viac o JKgames na www.jkgames.sk.

Fotky z podujatia.