13. nedeľa po Sv. Trojici – 25.8.2013 – video

Kazateľ – Mgr. Lýdia Kordošová, námestná farárka