14. nedeľa po Sv. Trojici – 1.9.2013 – video

Kazateľ – Mgr. Vladimír Ferenčík, zborový farár