15. nedeľa po Sv. Trojici – 8.9.2013 – video


Kazateľ – Mgr. Lýdia Kordošová, námestná farárka