16. nedeľa po Sv. Trojici – 15.9.2013 – video


Kazateľ – Mgr. Marian Bochnička, zborový farár