2. adventná nedeľa 8.12.2013 – video

Kazateľ: Mgr. Lýdia Kordošová (námestná farárka)