2. nedeľa po Zjavení – 19.1.2014 – video

Kazateľ:  Mgr. Ľubomír Kordoš