2. Sviatok Vianočný 26.12.2013 – video

Kazateľ: Mgr. Vladimír Ferenčík, zborový farár