20. nedeľa po sv. Trojici 13.10.2013 – video

Kazateľ: Mgr. Marian Bochnička, zborový farár;  poďakovanie za úrodu