21. nedeľa po sv. Trojici 20.10.2013 – video

Stretnutia s MR (Martin Rázus, Milan Rúfus), Slávnostné spomienkové Služby Božie, kazateľ: Mgr. Vladimír Pavlík, námestný farár zo Závažnej Poruby